telefon:     +48 77 54 54 139
e-mail:     info@multi-leasing.pl

Kredyt uproszczony

SAMOCHODY DO 80.000 ZŁ W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ 0% WPŁATY (NIEOBOWIĄZKOWE AC)

Samochody nowe i używane do 5 lat:

  • jeżeli kwota kredytu wynosi od 80000zł do 200000zł, wkład własny 10%

Samochody używane 5-8 lat:

  • jeżeli kwota kredytu wynosi od 20000zł do 300000zł, wkład własny 20%

Samochody używane powyżej 13 lat:

  • wpłata własna 30% wartości pojazdu

Decyzja kredytowa w 60 minut! (Dla zapytań złożonych w godzinach 8:00 – 17:00)

Wymagane dokumenty – procedura uproszczona:

Osoby fizyczne:

  • oświadczenie wnioskodawcy o źródłach i wysokości osiąganych dochodów
  • dowód osobisty i inny dokument stwierdzający tożsamość

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza:

  • oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z opłatą podatku i składek ZUS na dzień złożenia wniosku o kredyt wraz z dowodami wpłat podatku i składek za ostatni miesiąc
  • oświadczenie wnioskodawcy o wysokości osiąganych dochodów
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • REGON, NIP
  • dowód osobisty i inny dokument stwierdzający tożsamość.

Wykonanie strony: MkDes